ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
đoạn trắng [blank/vide]


 

 

“một cơn mưa nhẹ, ánh chớp sáng loà, và một trận bão dữ dội…”

 

Viết năm 1989 cho piano độc tấu, nhạc phẩm này đã được chính tác giả trình diễn tại St. German en Laye, France, năm 1996; và tại 6th Total Huge Music Festival, Perth, Australia, tháng 4/2003.

 

Để nghe, hãy bấm vào hình nốt nhạc ở góc trên (phía bên phải) của trang này.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018