ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
đông ai [winter melancholy/mélancolie d'hiver]


 

 

Viết năm 1998 cho piano độc tấu, nhạc phẩm này đã được chính tác giả trình diễn tại Roaring Hoofs Festival of Live Music, Ulaanbaatar, Mongolia, tháng 6/2000, và tại 6th Total Huge Music Festival, Perth, Australia, tháng 4/2003.

 

Để nghe, hãy bấm vào hình nốt nhạc ở góc trên (phía bên phải) của trang này.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018