ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
nhịp đơn nhịp kép [simple meter, compound meter/mètre simple, mètre composé]


 

Viết vào tháng 4/2001 cho flute, clarinet, violin, viola và cello. Nhạc phẩm này đã được trình diễn lần đầu tại IRCAM-Centre Pompidou, Paris, Pháp, vào tháng 5/2002; sau đó, được trình diễn tại 6th Total Huge Music Festival, Perth, Australia, ngày 5 tháng 4/2003, và tại New Museum of Modern Art, New York City, ngày 31 tháng 7/2005 (bởi nhóm "New Julliard Ensemble").

 

Để nghe, hãy bấm vào hình nốt nhạc ở góc trên (phía bên phải) của trang này.

 

Hoà nhạc Vũ Nhật Tân ở Việt Nam


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018