ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
hoa mưa [rain flower]


 

Viết năm 2002 cho flute và guitar, nhạc phẩm này đã được trình tấu tại Marlboro Concert ở Vermont, USA, ngày 23 tháng 10, 2004. Đoạn băng này ghi âm trực tiếp từ cuộc hoà nhạc ấy.

 

Để nghe, hãy bấm vào hình nốt nhạc ở góc trên (phía bên phải) của trang này.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018