điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
 
 
tạo hình
 

điêu khắc

Chân dung Ông Tù -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN CHÍ THIỆN (1939-2012)] ... Tác phẩm điêu khắc bằng đồng đen, hoàn tất năm 1987, trong thời gian nhà thơ Nguyễn Chí Thiện còn bị giam cầm trong nhà tù Hỏa Lò...

Twyla -  Lê Phong

Sitting Buddha -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

Mother & Child -  Lê Phong

Four seasons in one day -  Lê Thành Nhơn (1940-2002)

[xem tiếp]

hội họa

Hồi ức về một màu xanh  -  Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 3 năm 2015...

thuyền nhân -  Nguyễn Man Nhiên
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2015...

Nhìn biển Đông qua con thuyền vỡ [#2] -  Ann Phong
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm acrylic trên bố, sáng tác vào tháng 3/2015...

Trói -  Lê Minh Phong
Tác phẩm acrylic trên bố, bộ bốn bức, sáng tác vào năm 2015...

Những nấm mồ của biển  -  Ðinh Trường Chinh
[1975-2015: BỐN MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI] ... Tác phẩm sơn dầu trên bố, thực hiện vào tháng 3 năm 2015...

[xem tiếp]

nhiếp ảnh

mặc viên -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, bộ ba bức, thực hiện vào đầu năm 2015...

bên dưới tiếng chuông của ánh sáng [1] -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào đầu năm 2015...

thu hứng -  Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, thực hiện năm 2014...

Mưa qua một mùa đông...  -  Trần Ðình Lương
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, tháng 8/2014...

hải âu canh giấc ngày -  Vương Ngọc Minh
Tác phẩm nhiếp ảnh màu, thực hiện vào năm 2014...

[xem tiếp]

trang thiết

đồ họa

Nằm -  Hoàng Ngọc Biên
Tác phẩm tạo hình digital [để đánh nhịp với bài thơ “Đi” của thi sĩ Nguyễn Đăng Thường] ...

Chân dung Diễm Châu [bộ 6 bức] -  Hoàng Ngọc Biên
[TƯ LIỆU VỀ DIỄM CHÂU] Bộ chân dung này được trích ra từ một bức nhiếp ảnh và biến tạo bằng kỹ thuật đồ hoạ điện tử...

Chân dung Diễm Châu [bộ 4 bức] -  Hoàng Ngọc Biên
[TƯỞNG NIỆM DIỄM CHÂU (1937-2006)] Chân dung Diễm Châu do Hoàng Ngọc Biên biến tạo bằng kỹ thuật đồ hoạ điện tử từ một bức nhiếp ảnh...

Bìa "Văn Hoá Văn Chương Việt Nam" -  Hoàng Ngọc Diêu
Bìa sách "Văn Hoá Văn Chương Việt Nam" - Nguyễn Hưng Quốc - nhà xuất bản Văn Mới 2002.

Bìa "Văn Học Hiện Ðại và Hậu Hiện Ðại..." -  Hoàng Ngọc Diêu

[xem tiếp]

nhận định mỹ thuật

Nguyễn Thái Tuấn’s abject frames / Những cái khung chứa xấu của Nguyễn Thái Tuấn -  Nguyen Corey, Pamela
... Tuấn’s color palette mutes and dims selected interiors or landscapes to signal an ominous foreshadowing, but the very invisibility of the body gestures towards its retreat into oblivion… / ... Bảng màu của Tuấn trùm cái âm u và câm lặng lên vài món nội thất hoặc cảnh quan báo hiệu điềm u tối, nhưng các cử chỉ cơ thể vô hình dành cho chúng lại mang tất cả vào sự lãng quên... (...)

Peter Max: Một vũ trụ quan -  Hoàng Ngọc Biên
... Gần suốt hai thập kỷ 60 và 70, tên tuổi Peter Max gắn liền với một khuynh hướng có ý nghĩa cách mạng trong nghệ thuật tạo hình được nhiều họa sĩ trên thế giới đi theo: nghệ thuật cho mọi người... Trong gần hai thập kỷ, chính cái nhìn xã hội của ông, khả năng sử dụng màu cũng như sức sáng tạo khủng khiếp của ông đã tạo được một nhịp cầu nối liền hai thế hệ già và trẻ, hai thế giới Đông và Tây... (...)

Tranh Đen của Nguyễn Thái Tuấn và sự phi lý -  Trần Đán
... Hoạ sĩ cảm thông với những dày vò trước bao điều phi lý trong cuộc sống. Bằng các thủ thuật của hội hoạ đương đại, anh đã thành công trong việc tạo hình cho nỗi dày vò trước sự phi lý... (...)

Ngệ-thuật của Hoàng Ngọc Biên / The Art of Hoàng Ngọc Biên : 12. Rác/Garbage -  Nguyễn Quỳnh
... Bien’s Garbage metaphysically merits an Eidetic question that leaves us or tortures us in our rationality while our creative and aesthetic propensity decry all judgment... | ... Tác-fẩm Rác của Biên đáng để chúng-ta đặt vấn-đề về thể-tính, một câu hỏi cho chúng-ta và bắt lí-trí của chúng ta suy-ngĩ mông-lung. Trong khi ấy, xét về mặt sáng-tạo và thẩm-mĩ, tác-fẩm của Biên coi mọi fán-đoán như là không có... (...)

Tĩnh vật / Still life -  Nguyễn Quỳnh
What is the substance of a thing? If this question concerns an apple, neither scientific knowledge nor wisdom can be sufficient. Yet, an apple is not a “dead” thing. It looks “still” but it is alive... | Chất-tính cụ-thể của một vật là jì? Nếu đây là câu-hỏi về một quả táo thì không có kiến-thức nào, ngay cả khoa-học có thể trả lời được. Quả táo đâu có fải là một vật “chết/mort”. Quả táo có vẻ iên-tĩnh nhưng thực-tình nó sống-động... (...)

[xem tiếp]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014