điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Đôi khi cần phải đơn giản hoá mọi thứ

 

Đôi khi cần phải đơn giản hoá mọi thứ
sơn dầu trên bố, 45cmx76cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018