điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung thi/hoạ sĩ Vương Ngọc Minh

 

Chân dung thi/hoạ sĩ Vương Ngọc Minh
acrylic trên bố, 60x80cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014