điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chân dung Marcel Proust

 

Chân dung Marcel Proust
sơn dầu trên gỗ 50x70cm (2013)

tặng dịch giả Hoàng Ngọc Biên để nhớ "chuồng bồ câu 1982-1991"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014