điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
những ngày giam lỏng cuối tuần [tự hoạ]

 

những ngày giam lỏng cuối tuần [tự hoạ]
acrylic trên giấy, 27x36cm (2014)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014