điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Black Painting [Tranh Đen] số 71 (Ban Gioc Waterfall / Thác Bản Giốc)

 

Black Painting [Tranh Đen] số 71 (Ban Gioc Waterfall / Thác Bản Giốc)
Oil on canvas, 81x116cm (2009)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018