điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Giá trị sống [1&2] / Living value [1&2]

 

Giá trị sống [1&2] / Living value [1&2]
[1] acrylic & oil, 80x80 cm - 2 panels (2009); [2] acrylic & oil, 150x100 cm - 3 panels (2008)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018