điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Chuyện bình thường. Chắc thế...!

 

Chuyện bình thường. Chắc thế...!
80cm x 120cm / chất liệu tổng hợp (2010)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018