điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Friedrich Nietzsche đã nói với tôi như thế...

 

Friedrich Nietzsche đã nói với tôi như thế...
110cm x 95cm / chất liệu tổng hợp (2010)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018