điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Sự vớ vẩn của giáo dục phổ thông bây giờ

 

Sự vớ vẩn của giáo dục phổ thông bây giờ
140cm x 155cm / chất liệu tổng hợp (2009)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018