điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Phép biện chứng của những hoang tưởng

 

Phép biện chứng của những hoang tưởng
80cm x 145cm / chất liệu tổng hợp (2009)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018