điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Giấc mơ 11 - Đổi gác

 

Giấc mơ 11 - Đổi gác
Sơn dầu trên bố, 100cmX200cm (2009), thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018