điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Cuộc xâm lăng gốm sứ

 

Cuộc xâm lăng gốm sứ
Acrylic trên bố, 150cmX200cm (2009), thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018