điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
ánh lên như một vệt màu mơ mộng trong tôi [3&4]

 

ánh lên như một vệt màu mơ mộng trong tôi [3&4]
photo-based art (2011)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018