điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
vuông mắt [4-6]

 

vuông mắt [4-6]
bộ 6 tấm, 40x40cm, đồ họa nhiếp ảnh (photo-graphism), 2011


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018