điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
biến tấu quanh một đề thơ cổ #1

 

biến tấu quanh một đề thơ cổ #1
40cmx40cm, photo-based art, 2011


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018