điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Tiệc Tùng Tiệc Tùng

 

Tiệc Tùng Tiệc Tùng
Sơn dầu trên bố, 150cmx150cm (2010), Bui Gallery Hong Kong, thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018