điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Các phóng bút trong mỗi sát na về Phạm Công Thiện

 

Các phóng bút trong mỗi sát na về Phạm Công Thiện
Mực và chì sáp trên giấy, 14 chân dung, 03/2012


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018