điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Một cuộc thi ăn

 

Một cuộc thi ăn
Oil on canvas, 160cmx140cm, 2011, thuộc bộ tranh TAY


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018