điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Rùa Tiến Bộ

 

Rùa Tiến Bộ
Oil on canvas, 140cmx160cm, 2010-2012, trong sưu tập của ông Jaya Prakash, thuộc bộ tranh TAY


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018