điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“Chiếc lá cuối cùng”

 

“Chiếc lá cuối cùng”
Water color, pigment ink pen, acrylic on acid free paper, 40.6cmX50.8cm, 2011, thuộc bộ tranh TAY


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018