điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“The Fall of Saigon”

 

“The Fall of Saigon”
200cmx195cm (2009), thuộc bộ tranh ĐỒNG BÀO, trong Witness Collection


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018