điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Cuộc thương lượng

 

Cuộc thương lượng
Sơn dầu trên bố, 140cmx260cm (12/2010), thuộc bộ tranh TAY


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018