điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Giá trị xanh #2

 

Giá trị xanh #2
Sơn dầu trên bố.,130X130cm (1996) - trong sưu tập của Bảo Tàng Mỹ Thuật TPHCM


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018