điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
chúng ta vừa trôi vừa chìm

 

chúng ta vừa trôi vừa chìm
2012. sơn dầu & acrylic trên bố. 65cm x 54cm


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018