điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
những-tiếng-leng-keng-của-trẻ-mục-đồng-chỉ-còn-là-ngọn-gió-đắng-thổi-qua-tán-cây-cao-nhất

 

những-tiếng-leng-keng-của-trẻ-mục-đồng-chỉ-còn-là-ngọn-gió-đắng-thổi-qua-tán-cây-cao-nhất
digital painting, 50cmx80cm, 2012 (tặng Tú Trinh)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018