điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
có-một-con-cặc-mang-tên-tự-do

 

có-một-con-cặc-mang-tên-tự-do
photo-graphism, 40cmx100cm, 2012


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018