điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
i-have-a-big-freedom

 

i-have-a-big-freedom
digital painting, 60cmx70cm, 2012 (chúc mừng sinh nhật Hoàng Ngọc-Tuấn)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018