điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
thư-pháp-nàng

 

thư-pháp-nàng
digital painting, 60cmx80cm, 10-2012 (tặng Trương Quang Khánh)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018