điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Untitled (The church in Quang Tri II)

 

Untitled (The church in Quang Tri II)
Oil on canvas, 150x200cm, 2012, from "Heritage" series


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018