điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển #5

 

dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển #5
photo-based art, 70cmx40cm, 2013


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018