điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Tĩnh vật

 

Tĩnh vật
2005. sơn dầu trên bố. 80cmx80cm (tranh bộ 4 tấm). Sưu tập tư nhân, USA.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014