điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Hé cửa vào mai sau

 

Hé cửa vào mai sau
Tranh màu nước (2012). Nhan đề tranh lấy từ ý bài thơ "Trăm năm như một chiều" của Hoàng Cầm


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018