điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
“Dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta”

 

“Dẫu biết chia phôi nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta”
nhiếp ảnh màu, 4/2013 (nhan đề là một câu hát trong bài "Hãy ngồi xuống đây" của Lê Uyên Phương)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018