điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
bài thơ nhỏ về hoa loa kèn và violet

 

bài thơ nhỏ về hoa loa kèn và violet
sơn dầu trên bố, 50x70cm


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018