điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Và ta vẽ bài đồng dao đã mất [1 & 2]

 

Và ta vẽ bài đồng dao đã mất [1 & 2]
sơn dầu trên bố (2013), khổ 60x80cm.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018