điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
để-nhớ-những-cột-đèn-ở-gia-định-buổi-trưa-ngày-ba-mốt-tháng-tư

 

để-nhớ-những-cột-đèn-ở-gia-định-buổi-trưa-ngày-ba-mốt-tháng-tư
photo-based art, 150cmx70cm, 2013 (tặng thận nhiên & trần tiến dũng)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018