điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Để nhớ nhà thờ Dran

 

Để nhớ nhà thờ Dran
sơn dầu và mảnh bao bố trên giấy plast, 20x22in, 6-2013


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018