điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Lê Văn Tài đọc thơ

 

Lê Văn Tài đọc thơ
Nhiếp ảnh đen & trắng, Sydney, 01/2008.
[Lê Văn Tài đọc bài thơ “Diễn văn của nhà thơ” của Nguyễn Tôn Hiệt]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018