điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
1979 - rừng đào linh hiển vẫn ra hoa

 

1979 - rừng đào linh hiển vẫn ra hoa
sơn dầu trên bố 60x80cm, 2012


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018