điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
tôi nhớ lại tôi năm 2001

 

tôi nhớ lại tôi năm 2001
sơn dầu, tháng 7/2013

tôi luôn nhớ và biết ơn tình cảm mà các bạn xa gần đã giúp tôi đứng lên
trong thời khắc (tháng 4/2001) tưởng phải vĩnh biệt cuộc sống


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018