điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Sương mai đầu cành

 

Sương mai đầu cành
Nhiếp ảnh màu, 2013

Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô
(Vạn Hạnh thiền sư)

Sá chi suy thịnh việc đời,
Thịnh suy như hạt sương mai đầu cành.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018