điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
người đạp xe vào thành phố buổi sáng

 

người đạp xe vào thành phố buổi sáng
sơn dầu trên bố 40x50cm, 7/2013
[theo nhan đề một truyện của hoàng ngọc biên, 1970]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018