điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
thành phố kỳ lạ của các tiêu chuẩn bệnh quáng gà

 

thành phố kỳ lạ của các tiêu chuẩn bệnh quáng gà
photo-based art, 80cmx40cm, 2013
[lấy cảm hứng từ "Bài thơ là một thành phố" của Charles Bukowski qua bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018