điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
Đường nhiếp ảnh, sắc khua màu - Tiếng thở

 

Đường nhiếp ảnh, sắc khua màu - Tiếng thở
nhiếp ảnh màu, 8/2013
(nhan đề là một câu trong bài “Duy tân”, thơ Bích Khê)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018