điêu khắc | hội họa | nhiếp ảnh | trang thiết | đồ họa | nhận định mỹ thuật |
tạo hình
tố cầm bổn vô huyền

 

tố cầm bổn vô huyền
[chân dung Hoàng Ngọc-Tuấn]
sơn dầu trên bố 60x60cm, 2013


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018